Logo

Obědové menu 09.08.-15.08.
+ LowCarb menu

 

  Vítejte v e-shopu Bistrotéky Valachy!

  PROVOZ ESHOPU JE V SOUČASNÉ DOBĚ POZASTAVEN

  Je nám potěšením, že vám můžeme nabídnout zboží našeho „kamenného“ obchodu i vlastní produkty z naší kuchyně, pekárny a cukrárny také on-line. Vybírat můžete z širokého sortimentu více jak 900 druhů zboží od trvanlivých potravin přes ovoce, zeleninu, mléčné či uzenářské výrobky až po denně čerstvý kvasový chléb a další pečivo z naší pekárny či naše polední menu s sebou.  Více se dočtete také zde.

  ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  V rámci tohoto dokumentu si Vás dovolujeme seznámit s veškerými důležitými informacemi, které se týkají zpracování osobních údajů při provozu hotelových, ubytovacích a rekreačních zařízení Resort Valachy (www.valachy.cz a přidružených webů), Hostel Valtice (www.hostelvaltice.cz), hotel Pod Javorem (www.podjavorem.cz), gastronomických zařízení Bistrotéka Valachy (www.bistrovalachy.cz) a souvisejícího e-shopu www.valachymarket.cz; a dále při pořádání kulturních a sportovních akcí pod záštitou Resortu Valachy (www.valachytour.cz, www.karlovskygastrofestival.cz, www.tydenkultury.cz).

  Poskytovatelem výše uvedených služeb a zároveň správcem a zpracovatelem osobních údajů je společnost HP TRONIC, s.r.o., IČ 603 23 418, se sídlem náměstí Práce 2523, 760 01 Zlín (dále jen „HP TRONIC“).

  Níže najdete odpovědi zejména na následující otázky.

  • Na koho se můžete obrátit v záležitostech souvisejících se zpracováním osobních údajů?
  • Za jakým účelem HP TRONIC osobní údaje zpracovává?
  • Jaké osobní údaje HP TRONIC zpracovává a jaké k tomu má oprávnění?
  • Odkud HP TRONIC získává osobní údaje?
  • Komu dále HP TRONIC osobní údaje předává?
  • Jak se dozvíte, že HP TRONIC zpracovává Vaše osobní údaje a jaká práva ve věci ochrany osobních údajů můžete uplatnit?

  Společnost HP TRONIC přistupuje odpovědně ke zpracování osobních údajů a zejména dbá na jejich zabezpečení, to vše v souladu s obecně závaznými právními předpisy.


  1. Na koho se můžete obrátit v záležitostech souvisejících se zpracováním osobních údajů?

  Na prvním místě se můžete vždy obrátit přímo na společnost HP TRONIC, která je správcem osobních údajů, které zpracovává v souvislosti se svým podnikáním, zejména tedy s provozem ubytovacích, gastronomických a rekreačních služeb a dále v souvislosti s pořádáním kulturních a sportovních akcí.

  2. Má společnost HP TRONIC pověřence pro ochranu osobních údajů?

  Ano, společnost HP TRONIC jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
  Pověřence můžete kontaktovat na e-mailové adrese gdpr@valachy.cz.


  3. Za jakým účelem zpracováváme osobní údaje?

  • 3.1 Osobní údaje zpracováváme za tím účelem, abychom Vám mohli poskytnout naše služby.
   • Pokud využíváte naše ubytovací a rekreační služby, objednáváte zboží z e-shopu nebo dárkový poukaz, potřebujeme znát Vaše identifikační a kontaktní údaje, abychom s Vámi mohli uzavřít smlouvu, na základě které Vám tyto služby nebo zboží poskytneme. Tyto údaje potřebujeme znát i v případě, kdy si u nás služby rezervujete. 
   • V tomto případě nepotřebujeme ke zpracování Váš souhlas.
  • 3.2 Osobní údaje zpracováváme též za účelem marketingu. 
   • V některých případech potřebujeme k takovému zpracování Váš souhlas. Pokud nám Váš souhlas udělíte, můžeme se na Vás obrátit, prostřednictvím e-mailu nebo SMS s nabídkou našeho zboží nebo služeb formou newsletteru. Svůj souhlas s takovýmto zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat.
  • 3.3 Hostům, kterým jsme poskytli naše služby nebo zákazníkům, kteří objednali zboží nebo dárkový poukaz, můžeme zaslat na jejich e-mail nebo telefonní číslo obchodní sdělení (např. ve formě newsletteru). 
   • K tomu nepotřebujeme Váš souhlas, neboť se jedná o oprávněný zájem společnosti HP TRONIC nabídnout svým hostům další zboží či služby. Samozřejmě však nechceme nikoho obtěžovat, nebude-li si to přát. Zasílání obchodního sdělení je možné jedním kliknutím na odkaz nacházející se na jeho samotném konci zrušit nebo napsat na email gdpr@valachy.cz.
  • 3.4  Zajímá nás Váš názor na služby, které poskytujeme
   • Z tohoto důvodu jsme se domluvili s provozovatelem služby SurveyMonkey, aby pro nás zajistil nezávislé vyhodnocení Vaší zkušenosti s některými námi poskytovanými službami a zbožím. K tomu nepotřebujeme Váš souhlas, neboť se jedná o oprávněný zájem společnosti HP TRONIC zajistit zpětnou vazbu od svých hostů a zákazníků, abychom mohli zlepšit poskytování svých služeb a zboží. Následně Vám bude zaslán dotazník ohledně Vaší spokojenosti při nákupu zboží nebo využívání našich služeb.
  • 3.5 Při pořádání sportovních akcí zpravidla potřebujeme znát základní identifikační údaje účastníků, a to za tím účelem, abychom sportovní akci mohli organizačně zajistit, zejména zařadit sportovce do příslušných kategorií, provést jejich registraci a prezentaci před závodem a též pro účely zveřejnění výsledků sportovních akcí. 
   • Sportovní akce také dokumentujeme a fotografie jsou následně umístěny na internetových stránkách www.valachytour.cz.   
  • 3.6 Za účelem zkvalitňování našich služeb nahráváme telefonické hovory v rámci našeho zákaznického centra. Tyto nahrávky jsou v pravidelných ročních intervalech likvidovány. 
  • 3.7 V některých prostorách hotelových, ubytovacích, gastronomických a rekreačních zařízení Resortu Valachy, hostel Valtice, Hotelu Pod Javorem a Bistrotéce Valachy jsou instalovány bezpečnostní kamery, a to za účelem ochrany vlastnictví a za účelem zajištění bezpečnosti. Zpracování záznamů z průmyslových kamer považujeme za náš oprávněný zájem a k tomuto zpracování není vyžadován Váš souhlas. Záznamy bezpečnostního monitoringu jsou limitovány co do kvality záznamu a jsou v pravidelných krátkodobých intervalech likvidovány. Monitorovány jsou zpravidla tyto prostory: parkoviště, wellness, recepce, obchod.
  • 3.8. Zpracování některých osobních údajů nám ukládá přímo zákon, např. jsme povinni uchovávat daňové doklady po zákonem stanovenou dobu. 
  • 3.9  Dle zákona máme povinnost předávat vybrané osobní údaje o ubytování cizinců Policii České republiky a tyto údaje dále evidovat. Obdobně máme povinnost předávat osobní údaje obci za účelem úhrady rekreačního a lázeňského poplatku a tyto údaje evidovat.
  • 3.10 Jsme oprávněni zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem ochrany našich práv a oprávněných zájmů, typicky v případě jakéhokoli sporu. V tomto případě tedy nepotřebujeme ke zpracování osobních údajů Váš souhlas a doba zpracování se může prodloužit.

  4.    Jaké osobní údaje společnost HP TRONIC zpracovává?

  • 4.1 O našich hostech a zákaznících zpracováváme identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození trvalé bydliště, číslo dokladu totožnosti) a kontaktní údaje (telefonní číslo anebo e-mailovou adresu). 
   V případě ubytování cizinců zpracováváme v souladu se zákonem o pobytu cizinců i další údaje (státní občanství, číslo cestovního dokladu, číslo víza a trvalé bydliště v zahraničí).
   Zpracováváme dále údaje o pobytu našich hostů, zejména tedy dobu pobytu.

  • 4.2 V souvislosti s pořádáním sportovních akcí zpracováváme základní identifikační a kontaktní údaje a dále údaje o výkonu závodníka (např. čas a umístění) a případně též údaje o jeho fyzické podobě, je-li zachycen na fotografiích či videích dokumentujících sportovní akci. Na žádost dotčené osoby samozřejmě tyto údaje nebudou zpracovávány a zejména budou odstraněny z internetových stránek www.valachytour.cz.

  • 4.3 V případě objednávky dárkového poukazu na ubytování nebo Školu vaření zpracováváme identifikační údaje (jméno, příjmení) a kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mailovou adresu a adresu pro doručení).

  • 4.4 V případě objednávky zboží z eshopu www.valachymarket.cz zpracováváme identifikační údaje (jméno, příjmení) a kontaktní údaje (adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu).

  • 4.5 Na základě bezpečnostního monitoringu může dojít ke zpracování údajů o fyzické podobě na kamerovém záznamu. Záznam je pořizován bez zvuku, rozlišení záznamu je záměrně omezené. Záznam je zabezpečen proti neoprávněnému přístupu a v krátkých časových intervalech pravidelně likvidován.

  • 4.6 Veškeré osobní údaje získáváme přímo od dotčených osob. Výjimkou jsou údaje z kamerového záznamu a případy, kdy údaje o hostech získáváme z rezervačních systémů provozovaných osobami, které jsme k tomu pověřili. 

  5.    Jaká máme oprávnění k tomu, abychom zpracovávali Vaše osobní údaje?

  Zpracování osobních údajů provádíme vždy na základě jednoho ze zákonných důvodů pro každý účel zpracování.

  • 5.1 Ve valné většině případů je zpracování osobních údajů nezbytné pro uzavření a plnění příslušné smlouvy, nejčastěji tedy smlouvy, na základě které poskytuje HP TRONIC služby a zboží svým hostům a zákazníkům. V tomto případě nepotřebujeme ke zpracování Váš souhlas.
   O plnění smlouvy se jedná i v případě, že se účastníte některé námi pořádané sportovní akce. 
  • 5.2    V některých případech provádíme zpracování osobních údajů z titulu našeho oprávněného zájmu. Jedná se například o zasílání obchodních sdělení nebo v případech, kdy společnost HP TRONIC uplatňuje své nároky nebo chrání svá práva a své oprávněné zájmy. O oprávněný zájem společnosti HP TRONIC se jedná i v případě monitoringu bezpečnostními kamerami. Stejně tak dokumentování sportovních akcí považujeme za náš oprávněný zájem.
  • 5.3    Dalším zákonným důvodem zpracování osobních údajů je zákonná povinnost, která je nám uložena obecně závaznými právními předpisy. V případech, kdy osobní údaje, které se týkají ubytování našich hostů, a zejména cizinců, předáváme Policii České republiky anebo obci, zákonným důvodem pro takové zpracování osobních údajů je splnění povinnosti, která je společnosti HP TRONIC uložena zákonem.
  • 5.4    V některých případech je zpracování osobních údajů založeno na Vašem souhlasu, a to zejména pro naše marketingové aktivity, dále proto, abychom hostům či zákazníkům mohli poskytnout různé výhody, anebo pro potřeby hodnocení kvality našich služeb. 

  6.    Komu dále osobní údaje předáváme?

  Společnost HP TRONIC pečlivě zvažuje a posuzuje, zda je předání osobní údajů jinému příjemci nutné, a zejména zda případný příjemce je schopen zajistit adekvátní ochranu předávaných osobních údajů. K předávání osobních údajů dochází výlučně na základě písemně uzavřené smlouvy o zpracování osobních údajů.


  Společnost HP TRONIC může předávat osobní údaje:

  • 6.1 některým společnostem v rámci skupiny HP TRONIC, zejména společnosti HP TRONIC Zlín, spol. s r.o., IČO: 49973053, a to za účelem zajištění některých služeb, které jsou optimalizovány v rámci podnikatelského seskupení (např. zajištění serverů, účetních a archivačních služeb), popř. za účelem poskytování jiných hotelových, ubytovacích, rekreačních, kulturních či sportovních služeb jinými společnostmi v rámci skupiny HP TRONIC;
  • 6.2 poskytovatelům platebních služeb a zpracovatelům plateb za účelem zabezpečení převodu finančních prostředků;
  • 6.3 některé osobní údaje mohou být předávány osobě, která pro HP TRONIC zpracovává účetní agendu;
  • 6.4  službě SurveyMonkey pro účely hodnocení spokojenosti našich zákazníků;
  • 6.5 záznamy z bezpečnostních kamer mohou být předávány osobě, která pro společnost HP TRONIC zajišťuje servis bezpečnostního kamerového systému;
  • 6.6 jiným osobám pověřeným zajištěním rezervací ubytovacích služeb, které provozují různé rezervační systémy, včetně rezervačního systému na internetových stránkách valachy.cz hostelvaltice.cz a podjavorem.cz. Provozovatelé rezervačních systémů zpracovávají osobní údaje našich hostů pro HP TRONIC a nejsou bez našeho souhlasu nebo pokynu oprávněni zpracovávat tyto údaje za žádným jiným účelem ani žádným jiným způsobem. Upozorňujeme však, že jiná situace může nastat, pokud jste se s provozovatelem rezervačního systému dohodli jinak, zejména v případech, kdy jste se u provozovatele rezervačního systému zaregistrovali
  • 6.7    některé osobní údaje mohou být na vyžádání předávány příslušným orgánům veřejné moci.
  • 6.8 některé osobní údaje (v minimálním rozsahu) mohou být předávány společnostem, které pro nás realizují rozesílku obchodních sdělení.

  Osoby, kterým jsou údaje předávány, nejsou oprávněny tyto údaje zpracovávat za jakýmkoli jiným účelem a ani je předávat jakékoli další osobě bez souhlasu nebo pokynu společnosti HP TRONIC, ledaže k tomu mají zákonný důvod.

  7.    Předáváme Vaše údaje do jiné země mimo Evropskou unii?

  Vaše osobní údaje nepředáváme do země mimo Evropskou unii (respektive mimo státy EHP, tj. Evropského hospodářského prostoru), ve které by nebyl zabezpečen dostatečný standard ochrany osobních údajů. Předávání osobních údajů za hranice Evropské unie ani nemáme v úmyslu.

  Jedinou výjimkou je situace, kdy údaje jsou zpracovávány provozovatelem rezervačního systému, který ukládá data na server umístěný v jiné zemi. V žádném případě však nejsou tímto způsobem osobní údaje předávány do jiné země, ve které by nebyla zajištěna odpovídající úroveň ochrany osobních údajů.

  8.    Zajímá Vás, jaké osobní údaje zpracováváme o Vaší osobě?

  V takovém případě se na nás můžete kdykoli obrátit s žádostí o sdělení podrobností o zpracování osobních údajů a my Vám bezplatně poskytneme podrobné informace, případně Vám poskytneme kopii zpracovávaných údajů. 

  Jedná se o Vaše právo na přístup k osobním údajům.

  Musíme Vás však upozornit, že v případě opakovaných anebo nedůvodných žádostí jsme oprávněni požadovat za poskytnutí informací úhradu nákladů s tím spojených nebo poskytnutí informace odepřít.

  9.    V jakých dalších záležitostech se na nás můžete obrátit?

  • 9.1 Máte právo na opravu osobních údajů, tj. můžete se obrátit na společnost HP TRONIC s žádostí o opravu, jestliže údaje, které o Vás společnost HP TRONIC vede, jsou nepřesné, neúplné či neaktuální.
  • 9.2 Máte právo na výmaz osobních údajů, tj. můžete se obrátit na společnost HP TRONIC s žádostí, aby Vaše osobní údaje zpracovávané společností HP TRONIC byly vymazány. Aby mohly údaje být vymazány, musí se jednat o jeden z těchto případů: (i) údaje nejsou potřebné pro účel, pro který byly zpracovávány, (ii) pokud jste odvolal/a souhlas se zpracováním údajů, (iii) údaje byly zpracovány protiprávně, (iv) údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti, nebo (v) údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.
  • 9.3 Máte právo na omezení zpracování osobních údajů, tj. můžete se obrátit na společnost HP TRONIC, aby omezila zpracování Vašich osobních údajů. Aby mohlo zpracování údajů být omezeno, musí se jednat o jeden z těchto případů: (i) popíráte přesnost vašich osobních údajů, nebo (ii) zpracování údajů je protiprávní, ale odmítáte výmaz takových osobních údaj, nebo (iii) budete požadovat zpracování osobních údajů pro potřeby uplatnění Vašich nároků, přestože již byl splněn účel, pro který společnost HP TRONIC údaje zpracovávala, nebo (iv) jste vznesl/a námitku proti zpracování a zatím nebylo ověřeno, zda oprávněný zájem společnosti HP TRONIC převažuje nad Vašimi oprávněnými zájmy.
  • 9.4 Máte právo na přenos osobních údajů, tj. můžete se obrátit na společnost HP TRONIC, aby Vám Vaše osobní údaje byly poskytnuty ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu nebo aby tyto údaje byly rovnou přeneseny k jinému správci. K přenosu údaje může dojít jedině v případě, že zpracování je založeno na uzavřené smlouvě nebo na Vašem souhlasu a zároveň se jedná o automatizované zpracování.
  • 9.5  Souhlas, který jste udělil/a se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat.

  10.    Kdy je možné vznést námitku proti zpracování osobních údajů?

  Právo vznést námitku máte v těchto případech. 

  • (a) Můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které společnost HP TRONIC provádí na základě svého oprávněného zájmu. V takovém případě Vaše osobní údaje nebudou dále zpracovávány, ledaže Vám společnost HP TRONIC prokáže, že její oprávněný zájem má přednost před Vašimi zájmy.
  • (b) Můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů, a to v případě, že vaše osobní údaje zpracováváme pro účely přímého marketingu. V takovém případě již Vaše osobní údaje nebudou dále zpracovávány.

  11.   Jak dlouho budeme zpracovávat Vaše osobní údaje?

  Doba, po kterou budeme zpracovávat Vaše osobní údaje je daná našimi povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy, kterou jsme s Vámi uzavřeli a dalšími povinnostmi, které nám ukládá zákon, např. povinnost archivace zákonem stanovených dokumentů.

  O ubytování cizinců jsme dle zákona povinni vést evidenci po dobu šesti let od posledního zápisu do evidence. 

  O ubytování osob za účelem rekreačního či lázeňského pobytu jsme taktéž povinni vést evidenci po dobu šesti let od posledního zápisu do evidence.

  V některých případech je doba zpracování osobních údajů závislá na trvání Vašeho souhlasu se zpracováním.

  V ostatních případech zpracování osobních údajů záleží na trvání našeho oprávněného zájmu.

  V každém případě údaje, které nejsou třeba ke splnění daného účelu nebo k jejichž zpracování nemáme zákonný podklad, likvidujeme.

  12. Jak můžete postupovat v případě, že se domníváte, že společnost HP TRONIC při zpracování Vašich osobních údajů postupuje nezákonně?

  Máte právo obrátit se se stížností na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

  13. Informace pro jiné fyzické osoby, jejichž osobní údaje zpracovává společnost HP TRONIC

  Společnost HP TRONIC zpracovává dále osobní údaje jiných fyzických osob, typicky se jedná o osoby spolupracující se společností HP TRONIC, obchodní partnery, odběratele, dodavatele apod. 

  I u těchto osob dochází ke zpracování jejich osobních údajů, a to nejčastěji pro účely uzavření a plnění smlouvy.

  O zpracování těchto osobních údajů platí přiměřeně výše uvedené.

   

  Pokud nebyl některý z Vašich dotazů výše zodpovězen, můžete se na nás obrátit na výše uvedených kontaktech.

   

  Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely diskuzních příspěvků a komentářů
  1. Udělujete tímto souhlas ……………..., se sídlem ………………, IČ ………………., zapsaná u ………………… , oddíl …, vložka ….. (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), zpracovával/a následující osobní údaje:

   • jméno / přezdívku
   • emailovou adresu
   • fotografii (pokud poskytnete přes službu třetí strany).
  2. Výše uvedené osobní údaje budou zpracovány za účelem:

   • zobrazení diskuzních příspěvků a komentářů na webu s informacemi o diskutujícím
  3. Souhlas udělujete na zpracování po dobu 10 let a to za účelem:

   • zobrazení diskuzních příspěvků a komentářů na webu s informacemi o diskutujícím
  4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem osobních údajů, osobní údaje však mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

   • Poskytovatelem služby Eshop-rychle, provozované společností Golemos s.r.o., sídlem Zátkovo nábřeží 448/73, 370 01, České Budějovice
   • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.
  5. Osobní údaje nebudou předány mimo území EU.

  6. Souhlas se zpracováním lze vzít kdykoliv zpět, a to například úpravou preferencí ochrany soukromí v patičce webu, zasláním dopisu, emailu.

  7. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

   • vzít souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv zpět, toto zpětvzetí bude mít za následek anonymizování informací o diskutujícím u vašich příspěvků (úpravou preferencí ochrany soukromí v patičce webu), popř. na slovní žádost (dopis, email) kompletní výmaz vašich diskuzních příspěvků.
   • požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává
   • vyžádat si u Správce přístup k vašim zpracovávaným osobním údajům a požadovat jejich kopii
   • u automatizovaně zpracovaných osobních údajů na jejich přenositelnost
   • nechat vaše zpracovávané osobní údaje aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování
   • požadovat po společnosti výmaz vašich osobních údajů, pokud se nejedná o osobní údaje, které je Správce povinen nebo oprávněn dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů
   • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením
   • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů
  Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zaslání dotazníku zákaznické spokojenosti
  1. Udělujete tímto souhlas společnosti HP Tronic s.r.o , se sídlem ve Zlíně, nám. Práce 2523,  IČ 60323418, zapsaná u Krajského soudu v Brně (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), zpracovával/a následující osobní údaje:

   • emailovou adresu
   • informace o zakoupeném zboží
  2. Výše uvedené osobní údaje budou zpracovány za účelem:

   • zaslání dotazníků pro zjištění zákaznické spokojenosti
  3. Souhlas udělujete na zpracování po dobu 60 dní a to za účelem:

   • zaslání dotazníků pro zjištění zákaznické spokojenosti
  4. Ke zpracování těchto osobních údajů Správce využívá tyto Zpracovatele:

   • Poskytovatel služby Heureka, provozované společností Heureka Shopping s.r.o., sídlem Karolinská 650/1, 186 00, Praha 8-Karlín
   • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.
  5. Osobní údaje nebudou předány mimo území EU.

  6. Souhlas se zpracováním lze vzít kdykoliv zpět, a to kliknutím na odkaz pro úpravu preferencí soukromí v dolní části webu, kde lze udělený souhlas e-shopu odvolat. Dále lze vzít souhlas zpět kliknutím na příslušný odkaz v emailu s dotazníkem spokojenosti. V takovém případě se odhlásíte z odběru na straně poskytovatele služby Heureka.

  7. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

   • vzít souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv zpět, toto zpětvzetí bude mít za následek ukončení zasílání dotazníku spokojenosti
   • požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává
   • vyžádat si u Správce přístup k vašim zpracovávaným osobním údajům a požadovat jejich kopii
   • u automatizovaně zpracovaných osobních údajů na jejich přenositelnost
   • nechat vaše zpracovávané osobní údaje aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování
   • požadovat po společnosti výmaz vašich osobních údajů, pokud se nejedná o osobní údaje, které je Správce povinen nebo oprávněn dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů
   • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením
   • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů
  Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely použití funkce Hlídací pes
  1. Udělujete tímto souhlas ……………..., se sídlem ………………, IČ ………………., zapsaná u ………………… , oddíl …, vložka ….. (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), zpracovával/a následující osobní údaje:

   • emailovou adresu
  2. Emailová adresa bude zpracována za účelem:

   • využití funkce Hlídací pes – zaslání e-mailové notifikace, jakmile se změní skladovost / cena zvoleného produktu dle požadovaných preferencí uživatele
  3. Souhlas udělujete na zpracování po dobu 180 dní a to za účelem:

   • zaslání e-mailové notifikace, jakmile se změní skladovost / cena zvoleného produktu dle požadovaných preferencí uživatele.
  4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem osobních údajů, osobní údaje však mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

   • Poskytovatelem služby Eshop-rychle, provozované společností Golemos s.r.o., sídlem Zátkovo nábřeží 448/73, 370 01, České Budějovice
   • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.
  5. Osobní údaje nebudou předány mimo území EU.

  6. Souhlas se zpracováním lze vzít kdykoliv zpět, a to zasláním emailu na kontaktní adresu ..……………. s žádostí o odhlášení, nebo kliknutím v obdrženém mailu Hlídacího psa.

  7. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

   • vzít souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv zpět, toto zpětvzetí bude mít za následek odstranění e-mailové adresy z funkce Hlídací pes
   • požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává
   • vyžádat si u Správce přístup k vašim zpracovávaným osobním údajům a požadovat jejich kopii
   • u automatizovaně zpracovaných osobních údajů na jejich přenositelnost
   • nechat vaše zpracovávané osobní údaje aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování
   • požadovat po společnosti výmaz vašich osobních údajů, pokud se nejedná o osobní údaje, které je Správce povinen nebo oprávněn dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů
   • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením
   • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů
  Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely rozesílky e-mailových obchodních sdělení

  V rámci tohoto dokumentu si Vás dovolujeme seznámit s veškerými důležitými informacemi, které se týkají zpracování osobních údajů při provozu hotelových, ubytovacích a rekreačních zařízení Resort Valachy (www.valachy.cz a přidružených webů), hostel Valtice (www.hostelvaltice.cz), hotel Pod Javorem (www.podjavorem.cz); gastronomických zařízení Bistrotéka Valachy (www.bistrovalachy.cz) a souvisejícího eshopu www.valachymarket.cz; a dále při pořádání kulturních a sportovních akcí pod záštitou Resortu Valachy (www.valachytour.cz, www.karlovskygastrofestival.cz, www.tydenkultury.cz).
  Poskytovatelem výše uvedených služeb a zboží a zároveň správcem a zpracovatelem osobních údajů je společnost HP TRONIC, s.r.o., IČ 603 23 418, se sídlem náměstí Práce 2523, Zlín, 76001 (dále jen „HP TRONIC“).


  Níže najdete odpovědi zejména na následující otázky.
  •    Na koho se můžete obrátit v záležitostech souvisejících se zpracováním osobních údajů?
  •    Za jakým účelem HP TRONIC osobní údaje zpracovává?
  •    Jaké osobní údaje HP TRONIC zpracovává a jaké k tomu má oprávnění?
  •    Odkud HP TRONIC získává osobní údaje?
  •    Komu dále HP TRONIC osobní údaje předává?
  •    Jak se dozvíte, že HP TRONIC zpracovává Vaše osobní údaje a jaká práva ve věci ochrany osobních údajů můžete uplatnit?

  Společnost HP TRONIC přistupuje odpovědně ke zpracování osobních údajů a zejména dbá na jejich zabezpečení, to vše v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

  1. Na koho se můžete obrátit v záležitostech souvisejících se zpracováním osobních údajů?
   Na prvním místě se můžete vždy obrátit přímo na společnost HP TRONIC, která je správcem osobních údajů, které zpracovává v souvislosti se svým podnikáním, zejména tedy s provozem ubytovacích, gastronomických a rekreačních služeb a dále v souvislosti s pořádáním kulturních a sportovních akcí.
   Doručovací adresa:    HP TRONIC, s.r.o., náměstí Práce 2523, Zlín, 76001
   E-mail:               gdpr@valachy.cz 
   Veškeré kontaktní údaje naleznete na internetových stránkách www.valachy.cz, www.hostelvaltice.cz, www.podjavorem.cz, www.bistrovalachy.cz, www.valachytour.cz, www.karlovskygastrofestival.cz, www.tydenkultury.cz, www.valachymarket.cz.
  2.  Má společnost HP TRONIC pověřence pro ochranu osobních údajů?
   Ano, společnost HP TRONIC jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
   Pověřence můžete kontaktovat na e-mailové adrese gdpr@valachy.cz.
  3.  Za jakým účelem zpracováváme osobní údaje?
   3.1    Osobní údaje zpracováváme za tím účelem, abychom Vám mohli poskytnout naše zboží a služby.
   Pokud využíváte naše ubytovací a rekreační služby, objednáváte zboží z eshopu nebo dárkový poukaz, potřebujeme znát Vaše identifikační a kontaktní údaje, abychom s Vámi mohli uzavřít smlouvu, na základě které Vám tyto služby nebo zboží poskytneme. Tyto údaje potřebujeme znát i v případě, kdy si u nás služby rezervujete. 
   V tomto případě nepotřebujeme ke zpracování Váš souhlas.
   3.2    Osobní údaje zpracováváme též za účelem marketingu. 
   V některých případech potřebujeme k takovému zpracování Váš souhlas. Pokud nám Váš souhlas udělíte, můžeme se na Vás obrátit, prostřednictvím e-mailu nebo SMS s nabídkou našeho zboží nebo služeb formou newsletteru. Svůj souhlas s takovýmto zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat.
   3.3    Hostům, kterým jsme poskytli naše služby nebo zákazníkům, kteří objednali zboží nebo dárkový poukaz, můžeme zaslat na jejich e-mail nebo tel.č. obchodní sdělení (např. ve formě newsletteru). 
   K tomu nepotřebujeme Váš souhlas, neboť se jedná o oprávněný zájem společnosti HP TRONIC nabídnout svým hostům další zboží či služby. Samozřejmě však nechceme nikoho obtěžovat, nebude-li si to přát. Zasílání obchodního sdělení je možné jedním kliknutím na odkaz nacházející se na jeho samotném konci zrušit nebo napsat na email gdpr@valachy.cz.
   3.4    Zajímá nás Váš názor na zboží a služby, které poskytujeme. 
   Z tohoto důvodu jsme se domluvili s provozovatelem služby SurveyMonkey, aby pro nás zajistil nezávislé vyhodnocení Vaší zkušenosti s některými námi poskytovanými službami a zbožím. K tomu nepotřebujeme Váš souhlas, neboť se jedná o oprávněný zájem společnosti HP TRONIC zajistit zpětnou vazbu od svých hostů a zákazníků, abychom mohli zlepšit poskytování svých služeb a zboží. Následně Vám bude zaslán dotazník ohledně Vaší spokojenosti při nákupu zboží nebo využívání našich služeb.
   3.5    Při pořádání sportovních akcí zpravidla potřebujeme znát základní identifikační údaje účastníků, a to za tím účelem, abychom sportovní akci mohli organizačně zajistit, zejména zařadit sportovce do příslušných kategorií, provést jejich registraci a prezentaci před závodem a též pro účely zveřejnění výsledků sportovních akcí. 
   Sportovní akce také dokumentujeme a fotografie jsou následně umístěny na internetových stránkách www.valachytour.cz.   
   3.6    Za účelem zkvalitňování našich služeb nahráváme telefonické hovory v rámci našeho zákaznického centra. Tyto nahrávky jsou v pravidelných ročních intervalech likvidovány.
   3.7    V některých prostorách hotelových, ubytovacích, gastronomických a rekreačních zařízení Resortu Valachy, hostel Valtice, Hotelu Pod Javorem a Bistrotéce Valachy jsou instalovány bezpečnostní kamery, a to za účelem ochrany vlastnictví a za účelem zajištění bezpečnosti. Zpracování záznamů z průmyslových kamer považujeme za náš oprávněný zájem a k tomuto zpracování není vyžadován Váš souhlas. Záznamy bezpečnostního monitoringu jsou limitovány co do kvality záznamu a jsou v pravidelných krátkodobých intervalech likvidovány. Monitorovány jsou zpravidla tyto prostory: parkoviště, wellness, recepce, obchod.
   3.8    Zpracování některých osobních údajů nám ukládá přímo zákon, např. jsme povinni uchovávat daňové doklady po zákonem stanovenou dobu. 
   3.9    Dle zákona máme povinnost předávat vybrané osobní údaje o ubytování cizinců Policii České republiky a tyto údaje dále evidovat. Obdobně máme povinnost předávat osobní údaje obci za účelem úhrady rekreačního a lázeňského poplatku a tyto údaje evidovat.
   3.10    Jsme oprávněni zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem ochrany našich práv a oprávněných zájmů, typicky v případě jakéhokoli sporu. V tomto případě tedy nepotřebujeme ke zpracování osobních údajů Váš souhlas a doba zpracování se může prodloužit.
  1.  Jaké osobní údaje společnost HP TRONIC zpracovává?
   4.1    O našich hostech a zákaznících zpracováváme identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození trvalé bydliště, číslo dokladu totožnosti) a kontaktní údaje (telefonní číslo anebo e-mailovou adresu). 
   V případě ubytování cizinců zpracováváme v souladu se zákonem o pobytu cizinců i další údaje (státní občanství, číslo cestovního dokladu, číslo víza a trvalé bydliště v zahraničí).
   Zpracováváme dále údaje o pobytu našich hostů, zejména tedy dobu pobytu.
   4.2    V souvislosti s pořádáním sportovních akcí zpracováváme základní identifikační a kontaktní údaje a dále údaje o výkonu závodníka (např. čas a umístění) a případně též údaje o jeho fyzické podobě, je-li zachycen na fotografiích či videích dokumentujících sportovní akci. Na žádost dotčené osoby samozřejmě tyto údaje nebudou zpracovávány a zejména budou odstraněny z internetových stránek www.valachytour.cz.
   4.3    V případě objednávky dárkového poukazu na ubytování nebo Školu vaření zpracováváme identifikační údaje (jméno, příjmení) a kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mailovou adresu a adresu pro doručení).
   4.4 V případě objednávky zboží z eshopu www.valachymarket.cz zpracováváme identifikační údaje (jméno, příjmení) a kontaktní údaje (adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu).
   4.5    Na základě bezpečnostního monitoringu může dojít ke zpracování údajů o fyzické podobě na kamerovém záznamu. Záznam je pořizován bez zvuku, rozlišení záznamu je záměrně omezené. Záznam je zabezpečen proti neoprávněnému přístupu a v krátkých časových intervalech pravidelně likvidován.
   4.6    Veškeré osobní údaje získáváme přímo od dotčených osob. Výjimkou jsou údaje z kamerového záznamu a případy, kdy údaje o hostech získáváme z rezervačních systémů provozovaných osobami, které jsme k tomu pověřili. 
  1.  Jaká máme oprávnění k tomu, abychom zpracovávali Vaše osobní údaje?
   Zpracování osobních údajů provádíme vždy na základě jednoho ze zákonných důvodů pro každý účel zpracování.
   5.1    Ve valné většině případů je zpracování osobních údajů nezbytné pro uzavření a plnění příslušné smlouvy, nejčastěji tedy smlouvy, na základě které poskytuje HP TRONIC služby a zboží svým hostům a zákazníkům. V tomto případě nepotřebujeme ke zpracování Váš souhlas.
   O plnění smlouvy se jedná i v případě, že se účastníte některé námi pořádané sportovní akce. 
   5.2    V některých případech provádíme zpracování osobních údajů z titulu našeho oprávněného zájmu. Jedná se například o zasílání obchodních sdělení nebo v případech, kdy společnost HP TRONIC uplatňuje své nároky nebo chrání svá práva a své oprávněné zájmy. O oprávněný zájem společnosti HP TRONIC se jedná i v případě monitoringu bezpečnostními kamerami. Stejně tak dokumentování sportovních akcí považujeme za náš oprávněný zájem.
   5.3    Dalším zákonným důvodem zpracování osobních údajů je zákonná povinnost, která je nám uložena obecně závaznými právními předpisy. V případech, kdy osobní údaje, které se týkají ubytování našich hostů, a zejména cizinců, předáváme Policii České republiky anebo obci, zákonným důvodem pro takové zpracování osobních údajů je splnění povinnosti, která je společnosti HP TRONIC uložena zákonem.
   5.4    V některých případech je zpracování osobních údajů založeno na Vašem souhlasu, a to zejména pro naše marketingové aktivity, dále proto, abychom hostům či zákazníkům mohli poskytnout různé výhody, anebo pro potřeby hodnocení kvality našich služeb. 
  2.  Komu dále osobní údaje předáváme?
   Společnost HP TRONIC pečlivě zvažuje a posuzuje, zda je předání osobní údajů jinému příjemci nutné, a zejména zda případný příjemce je schopen zajistit adekvátní ochranu předávaných osobních údajů. K předávání osobních údajů dochází výlučně na základě písemně uzavřené smlouvy o zpracování osobních údajů.
   Společnost HP TRONIC může předávat osobní údaje:
   6.1    některým společnostem v rámci skupiny HP TRONIC, zejména společnosti HP TRONIC Zlín, spol. s r.o., IČO: 49973053, a to za účelem zajištění některých služeb, které jsou optimalizovány v rámci podnikatelského seskupení (např. zajištění serverů, účetních a archivačních služeb), popř. za účelem poskytování jiných hotelových, ubytovacích, rekreačních, kulturních či sportovních služeb jinými společnostmi v rámci skupiny HP TRONIC;
   6.2    poskytovatelům platebních služeb a zpracovatelům plateb za účelem zabezpečení převodu finančních prostředků;
   6.3    některé osobní údaje mohou být předávány osobě, která pro HP TRONIC zpracovává účetní agendu;
   6.4    službě SurveyMonkey pro účely hodnocení spokojenosti našich zákazníků;
   6.5    záznamy z bezpečnostních kamer mohou být předávány osobě, která pro společnost HP TRONIC zajišťuje servis bezpečnostního kamerového systému;
   6.6    jiným osobám pověřeným zajištěním rezervací ubytovacích služeb, které provozují různé rezervační systémy, včetně rezervačního systému na internetových stránkách valachy.cz hostelvaltice.cz a podjavorem.cz. Provozovatelé rezervačních systémů zpracovávají osobní údaje našich hostů pro HP TRONIC a nejsou bez našeho souhlasu nebo pokynu oprávněni zpracovávat tyto údaje za žádným jiným účelem ani žádným jiným způsobem. Upozorňujeme však, že jiná situace může nastat, pokud jste se s provozovatelem rezervačního systému dohodli jinak, zejména v případech, kdy jste se u provozovatele rezervačního systému zaregistrovali
   6.7    některé osobní údaje mohou být na vyžádání předávány příslušným orgánům veřejné moci.
   6.8 některé osobní údaje (v minimálním rozsahu) mohou být předávány společnostem, které pro nás realizují rozesílku obchodních sdělení.

  Osoby, kterým jsou údaje předávány, nejsou oprávněny tyto údaje zpracovávat za jakýmkoli jiným účelem a ani je předávat jakékoli další osobě bez souhlasu nebo pokynu společnosti HP TRONIC, ledaže k tomu mají zákonný důvod.

  1.  Předáváme Vaše údaje do jiné země mimo Evropskou unii?
   Vaše osobní údaje nepředáváme do země mimo Evropskou unii (respektive mimo státy EHP, tj. Evropského hospodářského prostoru), ve které by nebyl zabezpečen dostatečný standard ochrany osobních údajů. Předávání osobních údajů za hranice Evropské unie ani nemáme v úmyslu.
   Jedinou výjimkou je situace, kdy údaje jsou zpracovávány provozovatelem rezervačního systému, který ukládá data na server umístěný v jiné zemi. V žádném případě však nejsou tímto způsobem osobní údaje předávány do jiné země, ve které by nebyla zajištěna odpovídající úroveň ochrany osobních údajů.
  2.  Zajímá Vás, jaké osobní údaje zpracováváme o Vaší osobě?
   V takovém případě se na nás můžete kdykoli obrátit s žádostí o sdělení podrobností o zpracování osobních údajů a my Vám bezplatně poskytneme podrobné informace, případně Vám poskytneme kopii zpracovávaných údajů. 
   Jedná se o Vaše právo na přístup k osobním údajům.
   Musíme Vás však upozornit, že v případě opakovaných anebo nedůvodných žádostí jsme oprávněni požadovat za poskytnutí informací úhradu nákladů s tím spojených nebo poskytnutí informace odepřít.
  3.  V jakých dalších záležitostech se na nás můžete obrátit?
   9.1    Máte právo na opravu osobních údajů, tj. můžete se obrátit na společnost HP TRONIC s žádostí o opravu, jestliže údaje, které o Vás společnost HP TRONIC vede, jsou nepřesné, neúplné či neaktuální.
   9.2    Máte právo na výmaz osobních údajů, tj. můžete se obrátit na společnost HP TRONIC s žádostí, aby Vaše osobní údaje zpracovávané společností HP TRONIC byly vymazány. Aby mohly údaje být vymazány, musí se jednat o jeden z těchto případů: (i) údaje nejsou potřebné pro účel, pro který byly zpracovávány, (ii) pokud jste odvolal/a souhlas se zpracováním údajů, (iii) údaje byly zpracovány protiprávně, (iv) údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti, nebo (v) údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.
   9.3    Máte právo na omezení zpracování osobních údajů, tj. můžete se obrátit na společnost HP TRONIC, aby omezila zpracování Vašich osobních údajů. Aby mohlo zpracování údajů být omezeno, musí se jednat o jeden z těchto případů: (i) popíráte přesnost vašich osobních údajů, nebo (ii) zpracování údajů je protiprávní, ale odmítáte výmaz takových osobních údaj, nebo (iii) budete požadovat zpracování osobních údajů pro potřeby uplatnění Vašich nároků, přestože již byl splněn účel, pro který společnost HP TRONIC údaje zpracovávala, nebo (iv) jste vznesl/a námitku proti zpracování a zatím nebylo ověřeno, zda oprávněný zájem společnosti HP TRONIC převažuje nad Vašimi oprávněnými zájmy.
   9.4    Máte právo na přenos osobních údajů, tj. můžete se obrátit na společnost HP TRONIC, aby Vám Vaše osobní údaje byly poskytnuty ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu nebo aby tyto údaje byly rovnou přeneseny k jinému správci. K přenosu údaje může dojít jedině v případě, že zpracování je založeno na uzavřené smlouvě nebo na Vašem souhlasu a zároveň se jedná o automatizované zpracování.
   9.5    Souhlas, který jste udělil/a se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat.
  4.  Kdy je možné vznést námitku proti zpracování osobních údajů?
   Právo vznést námitku máte v těchto případech. 
   (a)    Můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které společnost HP TRONIC provádí na základě svého oprávněného zájmu. V takovém případě Vaše osobní údaje nebudou dále zpracovávány, ledaže Vám společnost HP TRONIC prokáže, že její oprávněný zájem má přednost před Vašimi zájmy.
   (b)    Můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů, a to v případě, že vaše osobní údaje zpracováváme pro účely přímého marketingu. V takovém případě již Vaše osobní údaje nebudou dále zpracovávány.
  5.  Jak dlouho budeme zpracovávat Vaše osobní údaje?
   Doba, po kterou budeme zpracovávat Vaše osobní údaje je daná našimi povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy, kterou jsme s Vámi uzavřeli a dalšími povinnostmi, které nám ukládá zákon, např. povinnost archivace zákonem stanovených dokumentů.
   O ubytování cizinců jsme dle zákona povinni vést evidenci po dobu šesti let od posledního zápisu do evidence. 
   O ubytování osob za účelem rekreačního či lázeňského pobytu jsme taktéž povinni vést evidenci po dobu šesti let od posledního zápisu do evidence.
   V některých případech je doba zpracování osobních údajů závislá na trvání Vašeho souhlasu se zpracováním.
   V ostatních případech zpracování osobních údajů záleží na trvání našeho oprávněného zájmu.
   V každém případě údaje, které nejsou třeba ke splnění daného účelu nebo k jejichž zpracování nemáme zákonný podklad, likvidujeme.
  6.  Jak můžete postupovat v případě, že se domníváte, že společnost HP TRONIC při zpracování Vašich osobních údajů postupuje nezákonně?
   Máte právo obrátit se se stížností na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.
  7.  Informace pro jiné fyzické osoby, jejichž osobní údaje zpracovává společnost HP TRONIC
   Společnost HP TRONIC zpracovává dále osobní údaje jiných fyzických osob, typicky se jedná o osoby spolupracující se společností HP TRONIC, obchodní partnery, odběratele, dodavatele apod. 
   I u těchto osob dochází ke zpracování jejich osobních údajů, a to nejčastěji pro účely uzavření a plnění smlouvy.
   O zpracování těchto osobních údajů platí přiměřeně výše uvedené.

  Pokud nebyl některý z Vašich dotazů výše zodpovězen, můžete se na nás obrátit na výše uvedených kontaktech.
  *****
   

   

  Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely registrace uživatelského účtu
  1. Udělujete tímto souhlas společnosti HP Tronic s.r.o , se sídlem ve Zlíně, nám. Práce 2523,  IČ 60323418, zapsaná u Krajského soudu v Brně (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), zpracovával/a následující osobní údaje:

  2. jméno a příjmení
    • emailovou adresu
    • telefonní číslo
    • fakturační adresu
    • dodací adresu
  3. historii objednávek
  4. Výše uvedené osobní údaje budou zpracovány za účelem:

   • zřízení a administrace uživatelského účtu
   • nabídnutí pohodlnějšího nákupního zážitku
  5. Souhlas udělujete na zpracování po dobu 5 let a to za účelem:

   • zřízení a administrace uživatelského účtu, pokud tuto dobu neprodloužíte. K prodloužení dochází aktivním využíváním uživatelského účtu, čili při každém přihlášení do uživatelského účtu
   • nabídnutí pohodlnějšího nákupního zážitku
  6. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem osobních údajů, osobní údaje však mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

   • Poskytovatel služby Eshop-rychle, provozované společností Golemos s.r.o., sídlem Zátkovo nábřeží 448/73, 370 01, České Budějovice
   • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.
  7. Osobní údaje nebudou předány mimo území EU.

  8. Souhlas se zpracováním lze vzít kdykoliv zpět, a to a to zasláním dopisu, emailu s žádostí o odstranění.

  9. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

   • vzít souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv zpět, toto zpětvzetí bude mít za následek odstranění uživatelské registrace z databáze včetně s tím spojených osobních údajů
   • požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává
   • vyžádat si u Správce přístup k vašim zpracovávaným osobním údajům a požadovat jejich kopii
   • u automatizovaně zpracovaných osobních údajů na jejich přenositelnost
   • nechat vaše zpracovávané osobní údaje aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování
   • požadovat po společnosti výmaz vašich osobních údajů, pokud se nejedná o osobní údaje, které je Správce povinen nebo oprávněn dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů
   • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením
   • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů
  Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zobrazování marketingových nabídek
  1. Udělujete tímto souhlas společnosti HP Tronic s.r.o , se sídlem ve Zlíně, nám. Práce 2523,  IČ 60323418, zapsaná u Krajského soudu v Brně (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), zpracovával/a následující osobní údaje:

   • marketingové cookies (anonymní)
   • aktivita uživatele (prohlížené produkty a stránky, nákupní chování)
  2. Výše uvedené osobní údaje budou zpracovány za účelem:

   • marketingového zpracování Vašich nákupních preferencí
   • personalizace (tedy přizpůsobení) obchodních nabídek či kampaní
  3. Souhlas udělujete na zpracování po dobu 90 dní a to za účelem:

   • marketingového zpracování vašich nákupních preferencí, pokud tuto dobu neprodloužíte
   • personalizace (tedy přizpůsobení) obchodních nabídek či kampaní, pokud tuto dobu neprodloužíte
  4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem osobních údajů, osobní údaje však mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

   • Poskytovatelem služby Eshop-rychle, provozované společností Golemos s.r.o., sídlem Zátkovo nábřeží 448/73, 370 01, České Budějovice
   • Poskytovatelem služby Facebook Ads, provozované společností Facebook Inc., sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA
   • Poskytovatelem služby Google AdWords, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
   • Poskytovatelem služby Sklik, provozované společností Seznam a.s., sídlem Radlická 3294/10, 150 00, Praha 5, ČR
   • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá
  5. Osobní údaje nebudou předány mimo území EU. (Servery na území EU)

  6. Souhlas se zpracováním lze vzít kdykoliv zpět, a to úpravou preferencí ochrany soukromí v patičce webu nebo zasláním emailu.

  7. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

   • vzít souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv zpět, toto zpětvzetí bude mít za následek zabránění spouštění remarketingových kódů reklamních nástrojů a zabránění personalizace obsahu na webových stránkách e-shopu
   • požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává
   • vyžádat si u Správce přístup k vašim zpracovávaným osobním údajům a požadovat jejich kopii
   • u automatizovaně zpracovaných osobních údajů na jejich přenositelnost
   • nechat vaše zpracovávané osobní údaje aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování
   • požadovat po společnosti výmaz vašich osobních údajů, pokud se nejedná o osobní údaje, které je Správce povinen nebo oprávněn dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů
   • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením
   • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů
  OBCHODNÍ PODMÍNKY

  obchodní společnosti ………………

  se sídlem ………………

  identifikační číslo: ………………

  zapsané v obchodním rejstříku vedeném ………………, oddíl ………………, vložka ………………

  pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese ………………  1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  1.1.      Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti ………………, se sídlem ………………, identifikační číslo: ………………, zapsané v obchodním rejstříku vedeném ………………, oddíl ………………, vložka ……………… (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese ……………… (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

  1.2.      Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

  1.3.      Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

  1.4.      Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

  1.5.      Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.  2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

  2.1.      Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

  2.2.      Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

  2.3.      Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

  2.4.      Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

  2.5.      rodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než ……………… nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

  2.6.      Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.  3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

  3.1.      Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

  3.2.      Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

  3.3.      Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

  3.4.      Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

  3.4.1.    objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

  3.4.2.    způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

  3.4.3.    informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

  V případě uvedení takové ceny, při níž je zjevné, že se jedná o chybu v psaní a číslech, není tato cena závazná a kupní smlouva není uzavřena.

  3.5.      Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „………………“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

  3.6.      Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

  3.7.      Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

  3.8.      Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.  4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

  4.1.      Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
  v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese ………………;
  v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
  bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. ………………, vedený u společnosti ……………… (dále jen „účet prodávajícího“);
  bezhotovostně prostřednictvím platebního systému ………………;
  bezhotovostně platební kartou;
  prostřednictvím úvěru poskytnutého třetí osobou.

  4.2.      Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

  4.3.      Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

  4.4.      V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do ……………… dnů od uzavření kupní smlouvy.

  4.5.      V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

  4.6.      Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

  4.7.      Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

  4.8.      Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající ……………… plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

  4.9.      Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.  5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

  5.1.      Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

  5.2.      Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího ……………….

  5.3.      V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

  5.4.      V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

  5.5.      Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

  5.6.      V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

  5.7.      Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.  6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

  6.1.      V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

  6.2.      Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

  6.3.      V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

  6.4.      Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

  6.5.      Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.  7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

  7.1.      Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

  7.2.      Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

  7.2.1.    má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

  7.2.2.    se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

  7.2.3.    zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

  7.2.4.    je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

  7.2.5.    zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

  7.3.      Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

  7.4.      Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

  7.5.      Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.

  7.6.      Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.  8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

  8.1.      Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

  8.2.      Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

  8.3.      Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy ………………. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

  8.4.      K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

  8.5.      Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

  8.6.      Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

  8.7.      Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.  9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  9.1.      Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího. Více informací k takovému zpracování najdete ………………  10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  10.1.      10.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

  10.2.      10.2. Volbou práva dle tohoto článku obchodních podmínek není spotřebitel zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

  10.3.      10.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

  10.4.     Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

  10.5.      10.5. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

  10.6.     Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování ………………, adresa elektronické pošty ………………, telefon ……………….


  V ……………… dne ………………
  ………………

  Práce s cookies

  Provozovatel webové stránky …………., společnost ……….. s.r.o., se sídlem v …………………, IČ ……….., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v ………., oddíl ………., vložka …………….. (dále jen „prodávající“ nebo „správce“) pracuje na této webové stránce se soubory cookies.

  Co jsou to cookies?

  Cookies jsou krátké textové soubory, které webová stránka ukládá v návštěvníkově počítači, a které poskytuje internetový prohlížeč pokaždé, když se uživatel na stránku vrátí. Umožňují tak například přizpůsobit stránky pro ideální zákaznický zážitek, zobrazit určitý obsah šitý právě Vám na míru, analyzovat návštěvnost webových stránek apod.

  Sběr cookies je považováno za zpracování osobních údajů.

  Jaké typy cookies používáme?

  Technické cookies

  Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webové stránky a všech funkcí, které nabízí a nemohou být vypnuty bez zablokování funkcí stránky. Jsou odpovědné mj. za uchovávání produktů v košíku, přihlášení k zákaznickému účtu, fungování filtrů, nákupní proces nebo ukládání nastavení soukromí. Z tohoto důvodu technické cookies nemohou být individuálně deaktivovány nebo aktivovány a jsou aktivní vždy.

  Analytické cookies

  Analytické cookies nám umožňují měření výkonu našeho webu a našich reklamních kampaní. Jejich pomocí určujeme počet návštěv a zdroje návštěv našich internetových stránek. Data získaná pomocí těchto cookies zpracováváme anonymně a souhrnně, bez použití identifikátorů, které ukazují na konkrétní uživatelé našeho webu. Díky těmto cookies můžeme optimalizovat výkon a funkčnost našich stránek.

  Preferenční cookies

  Preferenční cookies umožňují, aby si webová stránka zapamatovala informace, které mění, jak se webová stránka chová nebo jak vypadá. Je to například Vámi preferovaný jazyk, měna, oblíbené nebo naposledy prohlížené produkty apod. Díky těmto cookies Vám můžeme doporučit na webu produkty a nabídky, které budou pro Vás co nejzajímavější. 

  Marketingové cookies

  Marketingové cookies používáme my nebo naši partneři, abychom Vám dokázali zobrazit co nejrelevantnější obsah nebo reklamy jak na našich stránkách, tak na stránkách třetích subjektů. To je možné díky vytváření tzv. pseudonymizovaného profilu dle Vašich zájmů. Ale nebojte, tímto profilováním zpravidla není možná bezprostřední identifikace Vaší osoby, protože jsou používány pouze pseudonymizované údaje. Pokud nevyjádříte souhlas s těmito cookies, neuvidíte v reklamních sděleních obsah ušitý na míru Vašim zájmům.

  Jak povolit / zakázat využití cookies?

  Povolit jednotlivé skupiny cookies je možné prostřednictvím cookies lišty na našem webu, která se vám objeví při prvním příchodu a dalších vhodných situacích.

  Standardní webové prohlížeče (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookie ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace, prosím, použijte nápovědu vašeho prohlížeče.

  Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies zakázáno, nemůžeme ale zaručit dokonalý, či dokonce funkční chod webových stránek.

  Další zpracovatelé cookies

  Shromážděné cookies soubory mohou být zpracovány dalšími zpracovateli:

  • Poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
  • Poskytovatelem služby Google Ads, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
  • Poskytovatelem služby Facebook Ads, provozované společností Facebook Inc., sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA
  • Poskytovatelem služby Sklik, provozované společností Seznam.cz, a.s., sídlem Radlická 3294/10, 150 00, Praha 5 – Smíchov
  • Poskytovatelem služby Hotjar, provozované společností Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europe

  Zmínka závěrem

  Práce s osobními údaji probíhá v rámci Evropské unie. Pokud dochází ke zpracování mimo EU, potom na základě příslušných právních předpisů (výjimky schválené Evropskou unií, případně po splnění dalších požadavků na bezpečnost práce s daty).

  Polední menu s sebou
  • STŘEDA 1. 4.: čočková polévka * slepice na paprice s těstovinou * mexický fazolový guláš s chlebem
  • ČTVRTEK 2. 4.: kuřecí vývar s masem, zeleninou a libečkem * hovězí na kmíně s dušenou kapustou a houskovým knedlíkem * čočka s vařeným vejcem, párkem a vídenskou cibulkou
  • PÁTEK 3. 4.: dýňový krém * lasagne s masovou směsí * žemlovka s jablky, tvarohem a sněhem

  Novinky z našeho blogu

  Ricottové slané koláčky
  19.07.2020
  Ricottové slané koláčky
  tyto roztomilé slané koláčky spadají do všech možných kategorií: chuťovka, večeře, pro návštěvu, sýr&šunka, bez mouky, lowcarb... číst celé
  Řecký kuskus salát
  13.07.2020
  Řecký kuskus salát
  lehký letní salát z celozrnného kuskusu vhodný i jako příloha ke grilování číst celé
  Přihlášení k newsletteru
  Mezi prvními tak budete vědět o novinkách ze světa Bistrotéky Valachy, zvýhodněných pobytech a dalších akcích Resortu Valachy. Uvedený e-mail patří osobě starší 16 let.
  Informace pro zákazníky

  O nás

  Jak nakupovat

  Obchodní podmínky

   

  Kde nás najdete?

  Najdete nás v Obchodním domě Zlín
  ve 2. patře

  https://www.google.com/maps/place/Restaurace+Bistrot%C3%A9ka+Valachy/@49.222502,17.65964,17z/data=!4m5!3m4!1s0x47137301d7d66675:0xa1ef3d4b26dee627!8m2!3d49.222502!4d17.6618287?hl=cs-CZ

  Provozovatel

  Provozovatel: 
  HP TRONIC, s.r.o,. náměstí Práce 2523, Zlín, 76001, IČ: 60323418, DIČ: CZ60323418, sp. zn. C 38954 vedená u Krajského soudu v Brně

  GDPR kontakt: gdpr@valachy.cz
  Zásady ochrany osobních údajů

  © BISTROVALACHY 2020